Løgndetektor

Løgndetektor

Løgnedetektoren har erfaring med 30 års testing for en privat etterforsker og løgnedetektortest i Norge, der vår visjon er å gi sannh